Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku

 

INFORMACJA

Wójta Gminy Krzymów

dotycząca naboru na kandydatów na członków Komisji Konkursowej
do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku.

Informuję, że w ogłoszonym konkursie nie złożono żadnej oferty,
w związku z powyższym postępowanie konkursowe zostało zakończone.                                                             Zastępca Wójta

                                                            /-/Roman Gęziak

 

====================================================================

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Krzymów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na

wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku

 

I. Informacje ogólne:

1.     Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2016 roku, poz. 1817 ze zm.)  Wójt Gminy Krzymów zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert realizowanych w trybie ww. ustawy.

2.     Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.

3.     Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1)    reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;

2)    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, a także nie zachodzą inne okoliczności wyłączenia przedstawiciela, o których mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego;

3)    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych. 

 

III. Zadania komisji konkursowych:

Komisja konkursowa opiniuje oferty składane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.) w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku

 

IV. Powołanie komisji konkursowej:

W skład komisji konkursowej Wójt Gminy Krzymów powoła trzech pracowników Urzędu Gminy Krzymów i jednego przedstawiciela  spośród zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie kandydatów. 

 

V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzymów ul. Kościelna 2,  w terminie do dnia 07 czerwca 2018 r. do godz. 15:30 (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

 

                                                                              

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                               /-/ Tadeusz Jankowski

 

 

Załączniki

Formularz zgloszenia 2018 (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz zgloszenia 2018 (43.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Drop
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Monika Puchała
Data wprowadzenia:2018-05-16 12:29:46
Opublikował:Monika Puchała
Data publikacji:2018-05-16 12:42:27
Ostatnia zmiana:2018-06-08 11:05:53
Ilość wyświetleń:143
Urząd Gminy Krzymów
ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij