Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie nr PR.6220.2.2018

 Wójt Gminy Krzymów                                                  Krzymów, dnia 03 kwietnia 2018 r.

_____________________________________________

ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów  

Nr PR.6220.2.2018

OBWIESZCZENIE

Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.) Wójt Gminy Krzymów zawiadamia o wszczęciu postępowania z wniosku Pana Waldemara Budnego z dnia 26.03.2018 r. doręczonego organowi w dniu 26.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarsko- magazynowego na budynek inwentarski o docelowej obsadzie 110 DJP położonego na dz. nr 152, obręb: Ladorudz w Krzymowie.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Krzymów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w Urzędzie Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2 w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. 5) w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: krzymow@op.pl.

Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy w Krzymowie w godzinach 7 30 – 15 30 w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Otrzymują:

  1. Sołtys Wsi Szczepidło

  2. Tablica Ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzymowie.

  3. BIP Krzymów

  4. a/a 


Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Staszczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Staszczak
Data wprowadzenia:2018-04-04 14:35:00
Opublikował:Katarzyna Staszczak
Data publikacji:2018-04-04 14:38:51
Ostatnia zmiana:2018-04-04 14:39:06
Ilość wyświetleń:406

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij