Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego/

uzupełnienie danych w akcie stanu cywilnego

 

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek,
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
  •  Uwaga!  (akty stanu cywilnego):

 

1.    Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

2.    Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.

3.    Sprostowania i uzupełnienia aktu można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych.

4.    Sprostowania i uzupełnienia aktu można dokonać z urzędu, na wniosek osoby, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

 

5.    Jeżeli sprostowania lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania/uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

6.    Jeżeli sprostowania/uzupełnienia aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.

7.    Do wniosku o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego załącza się dokumenty, o których mowa w pkt. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym przedstawia się z urzędowym tłumaczeniem na język polski (art. 31 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego) dokonanym przez:

a) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

 

b) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

 

c) konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 

- dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

- dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

8.    Wnioskując o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Krzymowie , ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

 

UWAGA!

Urząd Stanu Cywilnego pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30.

 

Opłaty

  • w wyniku sprostowania/uzupełnienia wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 39 zł.,
  • pełnomocnictwo 17 zł.,

Opłaty skarbowe należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w KrzymowiE

 

Nr 88 8530 0000 0000 5151 2000 0001

 

 

 

Termin i sposób załatwienia

Sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.

Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej.

Po sprostowaniu/uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Inne informacje

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Załączniki

druk- wniosek o sprostowanie aktu usc (20.2kB) Zapisz dokument  
druk - wniosek o uzupełnieine aktu usc (20.3kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Iwona Kubiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Iwona Kubiak
Data wprowadzenia:2017-04-20 12:06:47
Opublikował:Iwona Kubiak
Data publikacji:2017-04-20 12:17:18
Ostatnia zmiana:2017-04-20 12:17:31
Ilość wyświetleń:160
Urząd Gminy Krzymów
ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij